Vi UTREDER LÄS- OCH SKRIVSVÅRIGHETER

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vid logopedmottagningen i Saltsjö-Boo utreder vi elever från och med årskurs 3 samt vuxna med läs- och skrivsvårigheter.

Om språkliga svårigheter finns gör vi en omfattande utredning av språk/läs/skriv för att utesluta att språkliga svårigheter orsakar läs- och skrivsvårigheterna.

Tal- och språksvårigheter hanteras av vår samarbetspartner Logopedteamet Stockholm som finns på samma adress.

Läs mer ››

Tjänster

Logopeder arbetar med barns och vuxnas kommunikation. På vår logopedmottagning arbetar vi på uppdrag av region Stockholm med

  • utredning av läs och skrivsvårigheter
  • röstproblem

Remiss

För att kan komma till logopedmottagningen behöver du få remiss. Vi eftersträvar korta väntetider. Vårdgarantin innebär att du har rätt att träffa en specialist inom 30 dagar från remissdatum. Om besöket leder till vidare behandling/operation ska denna påbörjas/genomföras inom 90 dagar.

Till våra remittenter ››

Mottagning

Vår mottagning ligger i Saltsjö-Boo i Stockholm. I samma hus och på samma våningsplan som Boo Vårdcentral och Boo BVC i Orminge. I samma lokaler finns även Logopedteamet Stockholm som hanterar remisser med frågeställning kring tal- och språk.

Kontakta oss ››

Kontakta oss ››

Vad gör en logoped?

Förmågan att kommunicera med språk har en avgörande betydelse för livskvalitén. Logopeden undersöker, ställer diagnos och behandlar kommunikationsförmågan hos både barn och vuxna med olika former av röst- tal- och språkstörningar samt läs- och skrivsvårigheter.

Logopeden har en universitetsutbildning med inriktning på medicin, fonetik, lingvistik, psykologi och logopedi. Logopeder innehar legitimation som utfärdas av socialstyrelsen.

Remittenter

Remiss kan skrivas av Läkare, BVC-sköterska, skolsköterska, psykolog eller annan logoped.

Det är viktigt att remissen innehåller uppdaterade kontaktuppgifter, en kort anamnes, problembeskrivning samt aktuell frågeställning.

Om tolk behöver bokas till besöket är vi tacksamma om det framgår av remissen.

Remiss för röstproblem ska innehålla information om stämbandsstatus från foniater eller ÖNH-läkare

Remiss för dyslexi/läs- och skrivsvårigheter ska kompletteras med ett pedagogiskt underlag som ifylls av lärare eller mentor. Här finns länkar till pedagogiskt underlag att fylla i på dator eller att skriva ut:

Ifyllningsbart på datorn ››
Skriv ut PDF ››

Välkomna att skicka remissen till mottagningsadressen nedan:

Edövägen 2 SALTSJÖ-BOO, 132 30 Saltsjö-Boo

Kontakt

Vägbeskrivning; Logopedmottagningen i Saltsjö-Boo ligger i Ormingehus. På samma våningsplan som Boo Vårdcentral och Boo BVC.

Om du går in i huvudentrén på gatuplan går du upp en trappa och följer skyltarna mot BVC. När du passerat BVCs ingång kommer du till en hisshall. Logopedmottagningens glasdörrar ligger till höger om hisshallen.

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel beställa tid, av- och omboka tid eller be mottagningen kontakta dig.

Du kan även kontakta oss via mail eller genom att lämna meddelande i röstbrevlådan.

Återbud
Kontakta oss om du behöver lämna återbud till bokat besök. Vid uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras besöket, även om du har frikort eller är under 18 år.

Tolk
Du har rätt att få information på ett sätt som gör att du förstår vad som sker under besöket hos din vårdgivare. Behöver du tolk ska du säga till om det när du bokar din tid så hjälper vi dig med bokning av tolk till ditt besök hos oss.