Att tänka på vid besök hos oss i Coronatider

Läs mer ››
Att tänka på vid besök hos oss i Coronatider
Läs mer
Vi jobbar med barns och vuxnas kommunikation

Vad kan vi hjälpa dig med?

Logopedmottagningen i Saltsjö-Boo tar emot barn och vuxna med tal, språk- eller röstsvårigheter.
Vi utreder även barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter.

Läs mer ››

Tjänster

Logopeder arbetar med barns och vuxnas kommunikation. På vår logopedmottagning arbetar vi på uppdrag av Stockholms läns landsting med

  • utredning och behandling av tal och språkstörning
  • utredning av läs och skrivsvårigheter
  • röstsvårigheter

Remiss

För att kan komma till logopedmottagningen och få subventionerad vård behöver du remiss från läkare, skolsköterska, BVC-sköterska, psykolog eller logoped. Vi eftersträvar korta väntetider. Vårdgarantin inom Stockholms län innebär att du har rätt att träffa en specialist inom 30 dagar från remissdatum. Om besöket leder till vidare behandling/operation ska denna påbörjas/genomföras inom 90 dagar.

Önskar du våra tjänster utan remiss kan du själv kontakta mottagningen för ett kostnadsförslag.

Till våra remittenter ››

Mottagning

Vår mottagning ligger i Saltsjö-Boo i Stockholm. I samma hus och på samma våningsplan som Boo Vårdcentral och Boo BVC i Orminge.

Vi är auktoriserade av Stockholms läns landsting vilket innebär att utredning och behandling är kostnadsfritt för barn under 18 år.

Vuxna betalar ordinarie patientavgift 100 kr. Frikort utfärdas när du har uppnått 1 100 kronor.

Kontakta oss ››

Förmågan att kommunicera med språk har en avgörande betydelse för livskvalitén. Logopedin studerar störningar i det mänskliga språket, talet och rösten, hur dessa uppstår, vad de beror på och hur de kan avhjälpas eller lindras.

Vår huvudsakliga uppgift är att arbeta med barns och vuxnas kommunikation.

Kontakta oss ››

Vad gör en logoped?

Logopedi är läran om röst-, tal-, språk och sväljstörningar och behandling av dessa.

Logopedin studerar störningar i det mänskliga språket, talet och rösten, hur dessa uppstår, vad de beror på och hur de kan avhjälpas eller lindras.

Förmågan att kommunicera med språk har en avgörande betydelse för livskvalitén. Logopeden undersöker, ställer diagnos och behandlar kommunikationsförmågan hos både barn och vuxna med olika former av röst- tal- och språkstörningar.

Logopeder arbetar även med friska personer som använder rösten mycket i arbetet som t.ex. lärare, präster och skådespelare.

Logopeden har en universitetsutbildning med inriktning på medicin, fonetik, lingvistik, psykologi och logopedi. Logopeder innehar legitimation som utfärdas av socialstyrelsen.

Remittenter

En remiss till logopedmottagningen ska följa reglerna inom Stockholms läns landsting och kan skrivas av Läkare, BVC-sköterska, skolsköterska, psykolog eller annan logoped.

Det är viktigt att remissen innehåller uppdaterade kontaktuppgifter, en kort anamnes, problembeskrivning samt aktuell frågeställning.

Om tolk behöver bokas till besöket är vi tacksamma om det framgår av remissen.

Är frågeställningen dyslexi/läs- och skrivsvårigheter ska remissen kompletteras med ett pedagogiskt underlag som ifylls av lärare eller mentor. Sedan 1 jan 2017 gäller samma underlag oavsett vilken mottagning du väljer att remittera till. Här finns länkar till pedagogiskt underlag att fylla i på dator eller att skriva ut:

Ifyllningsbart på datorn ››
Skriv ut PDF ››

Pedagogiskt underlag att bifoga remiss inför språkutredning på Vårdgivarguiden: Ladda ner PDF ››

Välkomna att skicka remissen till mottagningsadressen nedan:

Edövägen 2 SALTSJÖ-BOO, 132 30 Saltsjö-Boo

Kontakt

Mottagningsansvarig 
Lotta Ahlin Lydell
Leg logoped

Vägbeskrivning; Logopedmottagningen i Saltsjö-Boo ligger i Ormingehus. På samma våningsplan som Boo Vårdcentral och Boo BVC.

Om du går in i huvudentrén på gatuplan går du upp en trappa och följer skyltarna mot BVC. När du passerat BVCs ingång kommer du till en hisshall. Logopedmottagningens glasdörrar ligger till höger om hisshallen.

Med 1177 Vårdguidens e-tjänster kan du till exempel beställa tid, av- och omboka tid eller be mottagningen kontakta dig.

Du kan även kontakta oss via mail eller genom att lämna meddelande i röstbrevlådan. Om du lämnar meddelande vänligen uppge:

  • namn
  • personnummer på patienten
  • telefonnummer som vi kan nå dig på

Återbud
Kontakta oss om du behöver lämna återbud till bokat besök. Vid uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras besöket, även om du har frikort eller är under 18 år.

Tolk
Du har rätt att få information på ett sätt som gör att du förstår vad som sker under besöket hos din vårdgivare. Behöver du tolk ska du säga till om det när du bokar din tid så hjälper vi dig med bokning av tolk till ditt besök hos oss.